AnasayfaKimler KatılmalıKongre ProgramıYazım KurallarıKongre Ücretleriİletişim ve Ulaşım

 

 

 

 

 

 

 Yayımlanmasına İzin Verilen Sunumlar
(Çalışmaların isimlerine tıklanarak erişim sağlanabilir)
Oturum Çalışma Yazar(lar)
Açılış Port Business as Usual: Supply Chain Competition, Transperancy and Private Finance Prof.Dr. Hercules Haralambides
1-1 Liman İşletmeciliğinde "Sürdürülebilir Liman Ekonomisi Stratejisi Öğr. Gör. Tansel ERKMEN
Prof. Dr. Süleyman ÖZKAYNAK
1-3 Doğu Karadeniz Limanların Karayolu Ağına Uyguladığı Trafik Baskısı Doç. Dr. Ersan BAŞAR
Dr. Sercan EROL
Halil İbrahim KURT
1-4 Ticari Limanlarda Hesap Verebilirlik Ve Lojistik Performansa Etkileri Üzerine Bir Araştırma Prof. Dr. Ramazan KAYNAK
Öğr. Gör. Şükrü SATILMIŞ
1-5 Liman Yönetiminde Baskın Kurumsal Mantıkların Rolü; Bir Örgütsel Alan Olarak Limancılık Sektörü İncelemesi Öğr. Gör. Nesli ÇANKIRI
Prof. Dr. Göksel ATAMAN
2-2 Kıyı Mevzuatı ve Uygulamaları Emre Öğmen
3-1 Tanker Terminallerinde Emniyetsiz Durumların İncelenmesi Öğr. Gör. Ali Cem KUZU
Doç. Dr. Özcan ARSLAN
3-2 Liman Güvenliği İle İlgili Araştırmalarda Eğilimler: Bir İçerik Analizi Araş. Gör. Muammer NURDUHAN
Yrd. Doç. Dr. Barış KULEYİN
3-3 Tehlikeli Madde Konteynerlerinin Depolama Alanı İçindeki Yerleşiminin Genetik Algoritma İle Belirlenmesi Yrd. Doç. Dr. Ural Gökay ÇİÇEKLİ
Araş. Gör. Yunus KAYMAZ
3-4 İzmir Aliağa Limanı Uğraklı Gemiler Bazında Emniyet Kültürü Algılamasına Yönelik bir İnceleme Erem UZUNKÖPRÜ
Doç. Dr. Yusuf ZORBA
4-1 Tehlikeli Yük Elleçleme Eğitimlerinin Liman İşletmelerindeki Gereklilik Ve Önemi Öğr. Gör. Ali Umut ÜNAL
Öğr. Gör. Hasan Bora USLUER
4-2 Liman İşletmeleri İçin İş Sağlığı Ve Güvenliği Düzenlemeleri Ve Önemi Öğr. Gör. Ali Umut ÜNAL
Prof. Dr. Güler Bilen ALKAN
4-3 Limanlarda İş Sağlığı Ve Güvenliği: HOPA Limanı Uygulaması Öğr.Gör. Veysel TATAR
Meriç Burçin ÖZER
Emine GÜMÜŞKAYA
4-4 Liman Çalışanları İçin Çeşitli Eğitim Faaliyetleri Ve Liman Saha Çalışanlarının Mesleki Yeterlilik Belgelendirmelerinin Yapılması Mustafa Cumhur KOCABAYLIOĞLU
4-5 Denizcilikte İş Sağlığı Ve İş Emniyeti: Limanlar Üzerine Genel Bir Değerlendirme Yrd. Doç. Dr. Ali Cemal TÖZ
Yrd. Doç. Dr. Burak KÖSEOĞLU
5-1 Küresel Konteyner Terminal Operatörlerinin Tedarik Zincirinin Entegrasyonu Ve Yönetimine İlişkin Stratejileri: Türk Limanları İçin Fırsatlar Dr. Nur Jale ECE
5-2 Liman - Lojistik Merkez Etkileşim Süreci; Kocaeli Örneği Yrd.Doç.Dr. Birsen KOLDEMİR
Engin KUDU
5-3 Mega Konteyner Gemilerinin Tedarik Zinciri Ve Limanlar Üzerindeki Etkileri Yrd. Doç. Dr. Volkan ÇAĞLAR
Doç. Dr. Soner ESMER
Anıl BİLGİN
5-4 Liman İşletmeciliğinde Atık Alım Faaliyetleri “Çanakkale Liman İşletmesi Örneği” Ali AKTOPRAK
Evren BECEREN
Arzu TORÖZ
6-1 Gantry Tip Vinçler İle Mobil Liman Vinçlerinin Karşılaştırılması Dr. Tarık Efe Kendir 
6-2 Sıvı Kimyasal Yük Terminallerinde Operasyon Süreçleri Üzerine Bir Değerlendirme Kürşat BAL
Doç. Dr. Soner ESMER
6-3 Liman Yük Elleçleme Donanımında Uzmanlaşma Ve Esneklik Prof. Dr. Hakkı KİŞİ
6-4 Limanlarının İşlem Hacmi İle Ekipman Ve Altyapı İlişkisinin Belirlenmesi Doç. Dr. A. Zafer ACAR
Araş. Gör. Pınar GÜROL
6-5 Barkod Teknolojisinin Ro-Ro Yük Operasyonlarında Kullanılması İsmail Anıl KÖKSAL
Yrd. Doç. Dr. Murat Selçuk SOLMAZ
7-1 Marinalarda Sunulan Hizmetlerin Hizmet Kalitesi Değişkenlerinin Belirlenmesi Görkem DİKEÇ
Yrd. Doç. Dr. Ali Cemal TÖZ
7-2 Türkiye Marinalarının Web Sitelerinin Servqual Ölçeği İle Değerlendirilmesi Doç. Dr. Aykan CANDEMİR
Araş. Gör. Ali Erhan ZALLUHOĞLU
Araş. Gör. Cihat KARSLI
7-4 Yatçıların Marina Tercihinde Algılanan Hizmet Kalitesinin Marina Bağlılığı Üzerindeki Etkisi Öğr. Gör. Can KARAOSMANOĞLU
Doç. Dr. İpek KAZANÇOĞLU
8-1 Tarihi Gelişim İçinde Kocaeli Liman Başkanlığı Doç. Dr. Mustafa HERGÜNER
8-2 Ülkenin Küresel Ekonomiye Açılması Sürecinde Düzenli Deniz Ticaret Rotalarına Bağlantılarının Etkisi: “Türk Limanları Stratejisi” Ayşe Aslı BAŞAK
Öğr. Gör. Ali Cem KUZU
8-3 Liman İşletmelerinde Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Ve Bir Uygulama Prof. Dr. Reşat KARCIOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Fatma TEMELLİ
8-4 Çoklu Taşıma Problemi Üzerine Bir Uygulama: Petrokimya Şirketi Dağıtım Planlaması Araş.Gör Sinem TOKÇAER
Yrd. Doç. Dr. Özgür ÖZPEYNİRCİ 
9-1 Deniz Atıklarının Değerlendirilmesi Ve Geri Dönüşümü: İSTAÇ Örneği Yrd. Doç. Dr. Burak KÖSEOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Ali Cemal TÖZ
Öğr. Gör. Cenk ŞAKAR
9-2 Limanlarda Operasyonel Planlama: Türk Limanlarının Mevcut Durumu Üzerine Bir Çalışma Prof.Dr. Hakkı KİŞİ
Remzi FIŞKIN
Emre UÇAN
Cenk ŞAKAR
Erkan ÇAKIR
Ali Yasin KAYA
Tolga Ahmet GÜLCAN
9-3 Konteyner Terminaline Yapılacak Optimum Yatırımın Seçiminde Bilgisayar Simülasyon Modellemesinin Kullanımı Yrd. Doç. Dr. Ergün DEMİREL
Mücahit ŞİŞLİOĞLU
9-5 Marinalarda Basen İçi Su Sirkülasyonu’nun Yapay Ve Cebri Yöntemler Yardımıyla Sağlanmasına Yönelik Örnek Uygulamalar Onur BORA
Atakan YÜCE
Ö. Evren VAROL
M. Buğra BAYKUŞ
Prof. Dr. M. Sedat KABDAŞLI
10-1 Liman Hizmetlerinde Fiyatlandırma Stratejileri Ve Rekabete Etkileri: Ege Bölgesi Konteyner Limanları Üzerinde Bir Araştırma Araş. Gör.Fevzi BİTİKTAŞ
Yrd. Doç. Dr. Çimen KARATAŞ ÇETİN
10-2 Küresel Lojistik Merkezlerden Limanların Rekabet Gücünün Değerlendirilmesi Doç. Dr. A. Zafer ACAR
Araş. Gör. Pınar GÜROL
10-3 Liman Rekabetçiliğini Etkileyen Faktörler: Ege Bölgesi Konteyner Terminalleri Kullanıcılarına Yönelik Bir VZAHP Uygulaması Araş. Gör. Cemile SOLAK FIŞKIN
Araş. Gör. Ersin Fırat AKGÜL
Yrd. Doç. Dr. Çimen KARATAŞ ÇETİN
10-4 Liman Rekabetçiliği Ve Etkinlik: Türkiye’deki Konteyner Limanları Üzerine Bir Analiz Araş. Gör. Ersin Fırat AKGÜL
Araş. Gör. Cemile SOLAK FIŞKIN
Burak DÜZALAN
Tekin ERDOĞAN
Yrd. Doç. Dr. Çimen KARATAŞ ÇETİN
10-5 Türkiye Limanlarında Pazar Yönlülük: İtici Güçler Ve Engeller Yrd. Doç. Dr. Ceren ALTUNTAŞ VURAL
Öğr. Gör. Aysu GÖÇER
Prof. Dr. Durmuş Ali DEVECİ