AnasayfaKimler KatılmalıKongre ProgramıYazım KurallarıKongre Ücretleriİletişim ve Ulaşım

 

 

 

 

 

 

 

KONGRE KONULARI

1. Liman Planlama ve Geliştirme

·         Liman yatırımları

·         Liman fizibilitesi

·         Talep tahmini

·         Liman modellemesi

·         Liman tasarımları

·         Liman yer seçimi

·         Kapasite Ölçümü

·         2023 Hedefleri

2. Liman Yönetim ve Organizasyonu

·         Liman Yönetimi

·         Liman Yönetişimi

·         Liman Finansmanı

·         Limanlarda Özelleştirme

·         Limanlarda kalite yönetimi

·         Liman paydaş yönetimi

·         Limanlarda insan kaynakları yönetimi

·         Limanlarda performans yönetimi

3. Liman Operasyonları

·         Gemi operasyonları

·         Yük operasyonları

·         Terminal operasyonları

·         Kapı operasyonları

·         Depolama operasyonları

·         İç taşıma operasyonları

·         Kılavuzluk ve römorkaj hizmetleri

·         Verimlilik/etkinlik/performans ölçümü

·         Limanlarda optimizasyon

4. Limanlarda AR-GE ve İnovasyon

·         Liman innovasyonları

·         Liman yönetim bilgi sistemleri 

·         Terminal işletim sistemleri

·         Liman topluluğu bilgi sistemleri

·         Limanlarda elleçleme teknolojileri

·         Limanlarda otomasyon

·         Limanlarda iş geliştirme

·         Limanlarda yeni hizmet geliştirme

·         Gemi teknolojileri ve limanlar

5. Liman İşletmeciliği

·         Liman ekonomisi

·         Liman işletme politikaları

·         Liman emniyet

·         Limanlarda güvenlik

·         Limanlarda ekonomik etki çalışmaları

·         Liman Rekabeti

·         Küresel Terminal İşletmeciliği

·         Liman mevzuatı

6. Tedarik Zinciri ve Limanlar

·         Liman hinterlant entegrasyonu

·         Limanlar ve Lojistik merkezler

·         Liman merkezli lojistik

·         Kuru Limanlar (dry port)

·         Intermodal terminaller

7. Liman Hizmet Pazarlaması

·         Limanlarda pazarlama stratejileri

·         Limanlarda fiyatlandırma

·         Liman ve müşteri ilişkileri

·         Limanlarda sosyal pazarlama

·         Limanlarda hizmet stratejileri

·         Limanlarda bütünleşik pazarlama iletişimi

·         Liman hizmet kalitesi

8. Limanlarda Sürdürülebilirlik

·         Sürdürülebilir ulaştırma ve limanlar

·         Limanlarda ekonomik sürdürülebilirlik

·         Limanlarda sosyal sürdürülebilirlik

·         Limanlarda çevresel sürdürülebilirlik

·         Yeşil liman uygulamaları

·         Yeşil liman politikaları

·         Yeşil limanların yasal çerçevesi

·         Limanlarda yenilenebilir enerji kullanımı

9. Limancılık Eğitimi