AnasayfaKimler KatılmalıKongre ProgramıYazım KurallarıKongre Ücretleriİletişim ve Ulaşım

 

 

 

 

 

 

 

KONGRE ÇAĞRISI

II. Ulusal Liman Kongresi, 5-6 Kasım 2015 tarihleri arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nin ev sahipliğinde İzmir’de gerçekleştirilecektir. Kongrenin amacı, liman ve terminal konularında çalışan akademisyenleri ve limancılık sektörü temsilcilerini buluşturmak ve limanlara ilişkin her türlü bilgi ve birikimin paylaşılmasına olanak sağlamaktır.

Ulaştırma sistemlerinde entegrasyon, verimlilik, etkinlik ve kalitenin arttırılması ile çevresel uyumun sağlanması ulaştırma sistemlerinin düğüm noktası ve yüklerin geçiş koridoru olarak değerlendirilen limanlar için “sürdürülebilirlik” ve “inovasyon” kavramlarını stratejik bir konuma getirmiştir. Bu kavramların liman işletmelerince benimsenmesi ve uygulanması, limanlara ekonomik katkı yanısıra, operasyonlarda ve liman altyapılarında yenilikçi teknoloji ve çevresel uyum, ticari artış, paydaşlarla işbirliğinin güçlenmesi, doğal kaynakların korunması, kirliliğin azaltılması, yenilenebilir enerji ve geri dönüşümlü malzemelerin kullanımının artması ve limanların çevre üzerindeki zararlı etkilerinin azaltılması gibi faydalar sağlamaktadır. Bu noktadan hareketle, II. Ulusal Liman Kongresi’nin ana teması "Sürdürülebilirlik ve İnovasyon" olarak belirlenmiştir. 

Bilim Kurulu tarafından değerlendirilen ve kongrede sunulması kabul edilen bildiriler yazarların izni ile web ortamında tam metin olarak yayınlanacaktır. Ayrıca kongre temasına uygun bildiriler arasında Bilim Kurulu’nca yapılacak değerlendirme sonucunda seçilen bildiriler “Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi”nin kongre özel sayısında yer alacaktır.

Limancılık sektörü için yeni fikirleri, kavramları ve bulguları paylaşacak değerli bilimsel çalışmaları birlikte değerlendirmek üzere İzmir’de buluşmayı ümit ediyoruz.

Kongremize değerli katılımlarınızı ve katkılarınızı bekler, 5-6 Kasım 2015 tarihlerinde aramızda olmanızdan büyük onur ve mutluluk duyacağımızı belirtiriz.

Prof. Dr. D. Ali DEVECİ      

Bilim ve Düzenleme Kurulları Adına