AnasayfaKimler KatılmalıKongre ProgramıYazım KurallarıKongre Ücretleriİletişim ve Ulaşım

 

 

 

 

 

 

 

BİLDİRİLER

ÇALIŞMANIN ADI
YAZAR(LAR)
BAĞLANTI
Liman İşletmeciliğinde "Sürdürülebilir Liman Ekonomisi Stratejisi Öğr. Gör. Tansel ERKMEN- Piri Reis Üniversitesi
Prof. Dr. Süleyman ÖZKAYNAK- Piri Reis Üniversitesi
http://ulk2015.deu.edu.tr/0001.pdf
Deniz Ulaştırması İçin İşbirliği Ve Rehberlik Faaliyetlerinin Limanlar İle Etkileşimi Öğr. Gör. Hasan Bora USLUER- Galatasaray Üniversitesi
Gökhan GÜLBİTEN- T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
http://ulk2015.deu.edu.tr/0002.pdf
Doğu Karadeniz Limanların Karayolu Ağına Uyguladığı Trafik Baskısı Doç. Dr. Ersan BAŞAR-Karadeniz Teknik Üniversitesi
Dr. Sercan EROL-Karadeniz Teknik Üniversitesi
Halil İbrahim KURT-Karadeniz Teknik Üniversitesi
http://ulk2015.deu.edu.tr/0003.pdf
Ticari Limanlarda Hesap Verebilirlik Ve Lojistik Performansa Etkileri Üzerine Bir Araştırma Prof. Dr. Ramazan KAYNAK- Gebze Teknik Üniversitesi
Öğr. Gör. Şükrü SATILMIŞ- Karamürsel Meslek Yüksekokulu
http://ulk2015.deu.edu.tr/0004.pdf
Liman Yönetiminde Baskın Kurumsal Mantıkların Rolü; Bir Örgütsel Alan Olarak Limancılık Sektörü İncelemesi Öğr. Gör. Nesli ÇANKIRI- Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu
Prof. Dr. Göksel ATAMAN- Marmara Üniversitesi
http://ulk2015.deu.edu.tr/0005.pdf
Tanker Terminallerinde Emniyetsiz Durumların İncelenmesi Öğr. Gör. Ali Cem KUZU- Piri Reis Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Özcan ARSLAN-İstanbul Teknik Üniversitesi
http://ulk2015.deu.edu.tr/0006.pdf
Liman Güvenliği İle İlgili Araştırmalarda Eğilimler: Bir İçerik Analizi Araş. Gör. Muammer NURDUHAN-Dokuz Eylül Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Barış KULEYİN- Dokuz Eylül Üniversitesi
http://ulk2015.deu.edu.tr/0007.pdf
Tehlikeli Madde Konteynerlerinin Depolama Alanı İçindeki Yerleşiminin Genetik Algoritma İle Belirlenmesi Yrd. Doç. Dr. Ural Gökay ÇİÇEKLİ-Ege Üniversitesi
Araş. Gör. Yunus KAYMAZ- Ege Üniversitesi
http://ulk2015.deu.edu.tr/0008.pdf
İzmir Aliağa Limanı Uğraklı Gemiler Bazında Emniyet Kültürü Algılamasına Yönelik bir İnceleme Erem UZUNKÖPRÜ- Dokuz Eylül Üniversitesi
Doç. Dr. Yusuf ZORBA- Dokuz Eylül Üniversitesi
http://ulk2015.deu.edu.tr/0009.pdf
Liman Manevra Sahasındaki Gemi Kazalarının Analizi ve Optimizasyon Tekniklerinin Uygulanması Yrd.Doç.Dr. Burak KÖSEOĞLU-Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof.Dr. A.Güldem CERİT-Dokuz Eylül Üniversitesi
http://ulk2015.deu.edu.tr/0010.pdf
Tehlikeli Yük Elleçleme Eğitimlerinin Liman İşletmelerindeki Gereklilik Ve Önemi Öğr. Gör. Ali Umut ÜNAL- Kocaeli Üniversitesi
Öğr. Gör. Hasan Bora USLUER- Galatasaray Üniversitesi
http://ulk2015.deu.edu.tr/0011.pdf
Liman İşletmeleri İçin İş Sağlığı Ve Güvenliği Düzenlemeleri Ve Önemi Öğr. Gör. Ali Umut ÜNAL- Kocaeli Üniversitesi
Prof. Dr. Güler Bilen ALKAN- İstanbul Üniversitesi
http://ulk2015.deu.edu.tr/0012.pdf
Limanlarda İş Sağlığı Ve Güvenliği: HOPA Limanı Uygulaması Öğr.Gör. Veysel TATAR- Artvin Çoruh Üniversitesi
Meriç Burçin ÖZER- Park Denizcilik Ve Hopa Liman İşletmeleri A.Ş., Genel Müdür
Emine GÜMÜŞKAYA- Park Denizcilik Ve Hopa Liman İşletmeleri A.Ş., İSG Uzmanı
http://ulk2015.deu.edu.tr/0013.pdf
Liman Çalışanları İçin Çeşitli Eğitim Faaliyetleri Ve Liman Saha Çalışanlarının Mesleki Yeterlilik Belgelendirmelerinin Yapılması Mustafa Cumhur KOCABAYLIOĞLU- Marport Liman İşletmeleri http://ulk2015.deu.edu.tr/0014.pdf
Denizcilikte İş Sağlığı Ve İş Emniyeti: Limanlar Üzerine Genel Bir Değerlendirme Yrd. Doç. Dr. Ali Cemal TÖZ- Dokuz Eylül Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Burak KÖSEOĞLU- Dokuz Eylül Üniversitesi
http://ulk2015.deu.edu.tr/0015.pdf
Küresel Konteyner Terminal Operatörlerinin Tedarik Zincirinin Entegrasyonu Ve Yönetimine İlişkin Stratejileri: Türk Limanları İçin Fırsatlar Dr. Nur Jale ECE - T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı http://ulk2015.deu.edu.tr/0016.pdf
Liman - Lojistik Merkez Etkileşim Süreci; Kocaeli Örneği Yrd.Doç.Dr. Birsen KOLDEMİR- İstanbul Üniversitesi
Engin KUDU-Engin Deniz İşletme-Eğitim-Danışmalık
http://ulk2015.deu.edu.tr/0017.pdf
Mega Konteyner Gemilerinin Tedarik Zinciri Ve Limanlar Üzerindeki Etkileri Yrd. Doç. Dr. Volkan ÇAĞLAR- Dokuz Eylül Üniversitesi
Doç. Dr. Soner ESMER- Dokuz Eylül Üniversitesi
Anıl BİLGİN-Dokuz Eylül Üniversitesi
http://ulk2015.deu.edu.tr/0018.pdf
Liman İşletmeciliğinde Atık Alım Faaliyetleri “Çanakkale Liman İşletmesi Örneği” Ali AKTOPRAK- Çanakkale Liman İşletmesi San. ve Tic. A.Ş.
Evren BECEREN- Çanakkale Liman İşletmesi San. ve Tic. A.Ş.
Arzu TORÖZ- Arse Çevre Mühendislik Danışmanlık Ar-Ge San.Tic. Ltd. Şti.
http://ulk2015.deu.edu.tr/0019.pdf
Karbon Ayak İzinin Azaltılmasında Yeşil Liman Uygulamasının Rolü: Marport Örneği Yrd. Doç. Dr. İlke KOŞAR DANIŞMAN- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
A. Gökhan ÖZALP- Marport Liman İşletmeleri, Yönetici
http://ulk2015.deu.edu.tr/0020.pdf
Gantry Tip Vinçler İle Mobil Liman Vinçlerinin Karşılaştırılması Dr. Tarık Efe Kendir - Makine Mühendisi http://ulk2015.deu.edu.tr/0021.pdf
Sıvı Kimyasal Yük Terminallerinde Operasyon Süreçleri Üzerine Bir Değerlendirme Kürşat BAL- Limaş Liman İşletmeciliği A.Ş., Müdür.
Doç. Dr. Soner ESMER-Dokuz Eylül Üniversitesi
http://ulk2015.deu.edu.tr/0022.pdf
Liman Yük Elleçleme Donanımında Uzmanlaşma Ve Esneklik Prof. Dr. Hakkı KİŞİ-Dokuz Eylül Üniversitesi http://ulk2015.deu.edu.tr/0023.pdf
Limanlarının İşlem Hacmi İle Ekipman Ve Altyapı İlişkisinin Belirlenmesi Doç. Dr. A. Zafer ACAR- Piri Reis Üniversitesi
Araş. Gör. Pınar GÜROL- Piri Reis Üniversitesi
http://ulk2015.deu.edu.tr/0024.pdf
Barkod Teknolojisinin Ro-Ro Yük Operasyonlarında Kullanılması İsmail Anıl KÖKSAL- Piri Reis Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Murat Selçuk SOLMAZ- Piri Reis Üniversitesi
http://ulk2015.deu.edu.tr/0025.pdf
Marinalarda Sunulan Hizmetlerin Hizmet Kalitesi Değişkenlerinin Belirlenmesi Görkem DİKEÇ- Dokuz Eylül Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ali Cemal TÖZ- Dokuz Eylül Üniversitesi
http://ulk2015.deu.edu.tr/0026.pdf
Türkiye Marinalarının Web Sitelerinin Servqual Ölçeği İle Değerlendirilmesi Doç. Dr. Aykan CANDEMİR- Ege Üniversitesi
Araş. Gör. Ali Erhan ZALLUHOĞLU- Ege Üniversitesi
Araş. Gör. Cihat KARSLI- Ege Üniversitesi
http://ulk2015.deu.edu.tr/0027.pdf
Sürdürülebilir Liman Yönetimi Ve Antalya’da İki Yat Limanında Vaka İncelemesi Aytek FEDAİ- Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Canan MADRAN- Dokuz Eylül Üniversitesi
http://ulk2015.deu.edu.tr/0028.pdf
Yatçıların Marina Tercihinde Algılanan Hizmet Kalitesinin Marina Bağlılığı Üzerindeki Etkisi Öğr. Gör. Can KARAOSMANOĞLU- Yaşar Üniversitesi
Doç. Dr. İpek KAZANÇOĞLU- Ege Üniversitesi
http://ulk2015.deu.edu.tr/0029.pdf
Yat Limanlarında Bütünleşik Pazarlama İletişim Faaliyetleri Ve İstanbul Yat Limanlarının Web Siteleri Analizi Yrd. Doç. Dr. Birsen KOLDEMİR- İstanbul Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Güzide Öncü E. PEKTAŞ- İstanbul Üniversitesi
http://ulk2015.deu.edu.tr/0030.pdf
Marina İşletmeciliğinde İlişkisel Pazarlama İle Marina Sakini Kavramı: Ataköy Marina Örneği Yrd. Doç. Dr. Güzide Öncü E. PEKTAŞ -İstanbul Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Gülsüm KORALTÜRK -İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Güler ALKAN-İstanbul Üniversitesi
http://ulk2015.deu.edu.tr/0031.pdf
Tarihi Gelişim İçinde Kocaeli Liman Başkanlığı Doç. Dr. Mustafa HERGÜNER- Hergüner Denizcilik http://ulk2015.deu.edu.tr/0032.pdf
Ülkenin Küresel Ekonomiye Açılması Sürecinde Düzenli Deniz Ticaret Rotalarına Bağlantılarının Etkisi: “Türk Limanları Stratejisi” Ayşe Aslı BAŞAK- Çebi Denizcilik ve Ticaret A.Ş., DPA Yrd.
Öğr. Gör. Ali Cem KUZU- Piri Reis Üniversitesi
http://ulk2015.deu.edu.tr/0033.pdf
Liman İşletmelerinde Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Ve Bir Uygulama Prof. Dr. Reşat KARCIOĞLU- Atatürk Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Fatma TEMELLİ- Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
http://ulk2015.deu.edu.tr/0034.pdf
Çoklu Taşıma Problemi Üzerine Bir Uygulama: Petrokimya Şirketi Dağıtım Planlaması Araş.Gör Sinem TOKÇAER - İzmir Ekonomi Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Özgür ÖZPEYNİRCİ - İzmir Ekonomi Üniversitesi
http://ulk2015.deu.edu.tr/0035.pdf
Limanlarda Alternatif Yenilenebilir Enerji Kullanımının İncelenmesi Murat YAPICI-Piri Reis Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Birsen KOLDEMİR-İstanbul Üniversitesi
http://ulk2015.deu.edu.tr/0036.pdf
Deniz Atıklarının Değerlendirilmesi Ve Geri Dönüşümü: İSTAÇ Örneği Yrd. Doç. Dr. Burak KÖSEOĞLU- Dokuz Eylül Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ali Cemal TÖZ- Dokuz Eylül Üniversitesi
Öğr. Gör. Cenk ŞAKAR- Dokuz Eylül Üniversitesi
http://ulk2015.deu.edu.tr/0037.pdf
Konteyner Terminaline Yapılacak Optimum Yatırımın Seçiminde Bilgisayar Simülasyon Modellemesinin Kullanımı Yrd. Doç. Dr. Ergün DEMİREL- Piri Reis Üniversitesi
Mücahit ŞİŞLİOĞLU- Piri Reis Üniversitesi
http://ulk2015.deu.edu.tr/0039.pdf
Liman Planlama Ve Geliştirmede Deniz Bilimlerinin Önemi Öğr. Gör. Hasan Bora USLUER- Galatasaray Üniversitesi
Prof. Dr. Güler Bilen ALKAN- İstanbul Üniversitesi
http://ulk2015.deu.edu.tr/0040.pdf
Marinalarda Basen İçi Su Sirkülasyonu’nun Yapay Ve Cebri Yöntemler Yardımıyla Sağlanmasına Yönelik Örnek Uygulamalar Onur BORA- CEC Kıyı ve Çevre Ltd., İnş. Müh.
Atakan YÜCE- CEC Kıyı ve Çevre Ltd., Gemi İnş. Müh.
Ö. Evren VAROL- CEC Kıyı ve Çevre Ltd., Çevre Müh.
M. Buğra BAYKUŞ- CEC Kıyı ve Çevre Ltd., İnş. Müh.
Prof. Dr. M. Sedat KABDAŞLI- İstanbul Teknik Üniversitesi
http://ulk2015.deu.edu.tr/0041.pdf
Liman Hizmetlerinde Fiyatlandırma Stratejileri Ve Rekabete Etkileri: Ege Bölgesi Konteyner Limanları Üzerinde Bir Araştırma Araş. Gör.Fevzi BİTİKTAŞ -Dokuz Eylül Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Çimen KARATAŞ ÇETİN- Dokuz Eylül Üniversitesi
http://ulk2015.deu.edu.tr/0042.pdf
Küresel Lojistik Merkezlerden Limanların Rekabet Gücünün Değerlendirilmesi Doç. Dr. A. Zafer ACAR- Piri Reis Üniversitesi
Araş. Gör. Pınar GÜROL- Piri Reis Üniversitesi
http://ulk2015.deu.edu.tr/0043.pdf
Liman Rekabetçiliğini Etkileyen Faktörler: Ege Bölgesi Konteyner Terminalleri Kullanıcılarına Yönelik Bir VZAHP Uygulaması Araş. Gör. Cemile SOLAK FIŞKIN- Dokuz Eylül Üniversitesi, Ordu Üniversitesi
Araş. Gör. Ersin Fırat AKGÜL- Dokuz Eylül Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Çimen KARATAŞ ÇETİN- Dokuz Eylül Üniversitesi
http://ulk2015.deu.edu.tr/0044.pdf
Liman Rekabetçiliği Ve Etkinlik: Türkiye’deki Konteyner Limanları Üzerine Bir Analiz Araş. Gör. Ersin Fırat AKGÜL- Dokuz Eylül Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
Araş. Gör. Cemile SOLAK FIŞKIN- Dokuz Eylül Üniversitesi, Ordu Üniversitesi
Burak DÜZALAN - Dokuz Eylül Üniversitesi
Tekin ERDOĞAN - Dokuz Eylül Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Çimen KARATAŞ ÇETİN- Dokuz Eylül Üniversitesi
http://ulk2015.deu.edu.tr/0045.pdf
Türkiye Limanlarında Pazar Yönlülük: İtici Güçler Ve Engeller Yrd. Doç. Dr. Ceren ALTUNTAŞ VURAL-Yaşar Üniversitesi
Öğr. Gör. Aysu GÖÇER-Ekonomi Üniversitesi
Prof. Dr. Durmuş Ali DEVECİ- Dokuz Eylül Üniversitesi
http://ulk2015.deu.edu.tr/0046.pdf